Welkom

 

Content Marketing

Mensen bepalen zelf welke informatie ze willen lezen. Wat is wel en niet relevant? Content Marketing, inspelen op de behoefte van een doelgroep, is de standaard.
Over Content Marketing »

Expertise

Ons netwerk bestaat uit ervaren mensen. Afhankelijk van het vraagstuk of het project, werken we nauw met elkaar samen. De samenstelling van onze teams wisselt, ook gedurende de uitvoering van een project of opdracht. Wij zijn ervan overtuigd op deze manier de expertise van specialisten optimaal in te zetten.

Het resultaat

Kennis, samenwerking en communicatie zijn in elk project van groot belang voor een goed resultaat. De kunst is om de expertise van elk teamlid optimaal te benutten. Bij Gemag maken we gebruik van de ervaring in eigen huis, maar juist ook van de kennis van anderen. Afgestemd op het project en uw eisen.

Persoonlijk

Communicatie is essentieel voor het slagen van een campagne, actie of project. Persoonlijk contact, interactie, de samenwerking zoekend, gedrevenheid, enthousiasme en een sociale opstelling zijn in ons werk en in onze ‘customer journey’ terug te vinden.

 


Content Marketing

Doelgerichte content leidt tot extra inkomsten

Content marketing staat volop in de belangstelling. Het gaat om marketing en communicatie die is gericht op inhoud, op content om daarmee doelgroepen te bereiken en te binden.

Content marketing: klanten bepalen zelf wat relevant is en wat niet

Klanten bepalen steeds vaker zelf aan welke informatie ze behoefte hebben en maken zelf keuzes wat wel en wat niet relevant is. De bestaande media hebben ze daarvoor steeds minder nodig. U moet in actie komen.

Relevante content waarnaar mensen op zoek zijn

De kern is het aanbieden van relevante informatie, content waarnaar uw klanten en prospects op zoek zijn, maar waarvoor concurrenten geen goede of passende oplossing bieden. Met deze focus is een groot verschil te maken. Vanzelfsprekend us daarbij van belang te weten waarnaar klanten of doelgroepen op zoek zijn, welke informatie u biedt en hoe u actief aan discussies deelneemt.

Contentstrategie bepalen

Scoren met content marketing vraagt om een andere manier van denken en nieuwe vaardigheden. De inzet van sociale media is hiervan een onderdeel, maar ook het maken en plannen van nieuwe berichten en monitoren van content campagnes is van groot belang.

Content creatie

Content moet tot conversies leiden. Dus is het van belang content te maken die bezoekers aanspreekt en tot actie leidt. Content creation is een wezenlijk onderdeel van elke moderne marketingstrategie. Content moet uitnodigen en oproepen tot actie en reactie.

Conversies actief managen

Conversaties moet u actief managen, bijvoorbeeld door actief aan discussies deel te nemen, door reacties goed te volgen en door het zo makkelijk mogelijk te maken content te delen. Vragen moet u snel en goed beantwoorden.

Content marketing: meten is weten

Daarnaast geldt: meten is weten. Welke impact hebben uw acties in relatie tot de doelstellingen van uw content marketing en welke succesindicatoren zijn nodig?

Uiteraard zijn wij benieuwd naar ervaringen, feedback en suggesties.

  

 

Expertise

De kracht van wisselende teams

De samenstelling van teams wisselt, ook gedurende de uitvoering van een project of opdracht. Je zou dit 'flocks' kunnen noemen. Het woord 'flock' staat voor zwerm of kudde. Een zwerm heeft kracht, want als een groep zich in een zwerm voortbeweegt, is de groep minder kwetsbaar voor aanvallen. Zoals ook zwermen vogels voortdurend van samenstelling veranderen. Wij zijn ervan overtuigd de expertise van vele deskundigen op deze manier optimaal te benutten.

Snel schakelen

Specialisten zijn niet altijd nodig. Maar op sommige momenten juist wel. Dan is het goed om snel te kunnen schakelen. Nadat de specialistische kennis is ingebracht, verlaat de persoon in kwestie de groep. Om soms in een vervolgstadium weer terug te keren.

De regie voeren

Juist de wisselende samenstelling en de inbreng van de juiste kennis en ervaring op het juiste moment, maakt dat wij een project of opdracht efficiënt kunnen uitvoeren. Natuurlijk blijft regie nodig. In veel gevallen ligt deze rol bij onze eigen mensen.

 

 

 


Voorbeelden van projecten

 

Hoe krijg ik mijn website gevuld met zinnige content?

De nieuwe website staat klaar, maar moet nog wel worden gevuld met informatie; over producten en diensten, over uw organisatie en over uw mensen. Er is geen tijd, zin of gelegenheid om zelf die informatie te verzamelen en te maken. En zo valt de ontwikkeling van de nieuwe site stil. Totdat hulp van buiten de oplossing biedt.

Content op maat

Vertel uw verhaal: wij laten mensen vertellen over hun werk, hun projecten en over de organisatie. Vervolgens werken we die info uit. Op maat, zodat de pagina's van uw site snel gevuld worden. De lancering van de nieuwe site is een kwestie van weken in plaats van maanden.

Een goed voorbeeld

We doen dit ook voor Stichting De Hond Kan De Was Doen, een goed doel. We werken de inhoud van de site voortdurend bij. Regelmatig is er afstemming met het bestuur over acties en activiteiten. Wij maken de vertaalslag naar de website en sociale media. We maken en plaatsen de content; tekst en beeld. 

Link: www.dehondkandewasdoen.nl

 

 

Snapt u het nog? Gebruik begrijpelijke taal

Jargon is interessant voor inhoudsdeskundigen en in de materie ingevoerde specialisten. Maar in veel gevallen wilt u een breder publiek bereiken. Gemag verstaat die kunst om – bijvoorbeeld - financiële, fiscale en juridische informatie te vertalen in begrijpelijke teksten. Klare taal voor elke doelgroep, online en offline.

Voor wie?

Wij werken onder meer voor de Verening voor Pensioenrecht. Onder meer als servicedesk voor het beantwoorden van vragen; van leden en van anderen. 

Link: www.vvpensioenrecht.nl 

 


Persoonlijk

Persoonskenmerken

Hoe zijn wij te omschrijven? Welke kenmerken willen we graag terugzien in onze aanpak en onze dienstverlening? We hebben een aantal van onze opdrachtgevers gevraagd hoe zij ons zien:
 

√  enthousiast

√  gedreven

√  proactief

√  sociaal

√  doeners

√  eigen koers vasthouden

√  de samenwerking zoekend

 

 


Contactgegevens


Informatie over Gemag BV

Adres:
Riek Kuipersstraat 23
3417CP  Montfoort
 

Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 64441482.

BTW-nummer: NL082316016,B025300 

 

Op alle aanbiedingen en werkzaamheden van Gemag BV zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 Algemene voorwaarden »

 

 


Privacy Statement

Algemene verordening gegevensbescherming

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Gemag de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

Gemag registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Gemag de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op Gemag

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken en niet op geslagen. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. 

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
  • via onze contactformulier een klacht in te dienen
     

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

 


Sitemap Social Media
linkedin

Privacy Statement
Contact
  • Jacques Jaarsma
  • Content Marketeer
  • +31 (0)348 47 07 20telephone.png
  • +31 (0)6 290 80 140mobile.png